COVID-19 SMJERNICE za projekte (verzija 2)

 

.

Poštovani,

obavještavamo Vas da smo objavili novu verziju COVID-19 smjernica za projekte (verzija 2) u okviru Interreg V-A programa suradnje Slovenija-Hrvatska. Dodano je potpoglavlje 2.4 “Troškovi testova na COVID-19”.

Smjernice se mogu pronaći na sljedećoj poveznici: COVID-19 SMJERNICE_V2.