Podpisana pogodba za strateški projekt FRISCO 2.1. za obvladovanje poplavne ogroženosti na območju reke Sotle v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

 

 

V četrtek, 21.12.2017 je bila na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z vodilnim partnerjem strateškega projekta FRISCO 2.1, Direkcijo za vode Republike Slovenije, podpisana pogodba o sofinanciranju projekta iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V okviru projekta kot projektni partner s hrvaške strani sodelujejo Hrvatske vode.

Vrednost pogodbe za sredstva ESRR znaša 1.426.746,25 EUR, celotna vrednost projekta pa znaša 1.678.525,00 EUR.

Projekt je bil odobren na 5. zasedanju Odbora za spremljanje v okviru 1. Prednostne osi programa sodelovanja – Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih.

V okviru projekta, ki se bo zaključil 31.5.2019 bodo izvedeni strukturni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti na območju reke Sotle na obeh straneh meje in sicer s posodobitvijo in nadgradnjo pregrade Vonarje.