Delavnici za prijavitelje v okviru 3. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 3. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Prva delavnica je potekala 13.6.2017 v Postojni, druga, po vsebini enaka delavnica, pa je bila izvedena 20.6.2017 v Mariji Bistrici.

V okviru delavnic je Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov,  predstavil elektronski sistem spremljanja (eMS) in podal napotke kako pripraviti dober projekt ter predstavil najpogostejše napake v okviru 1. in 2. roka razpisa.

Tretji rok za oddajo projektov se zaključi 27. septembra 2017 ob 12.00 uri.