JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Tretji rok za predložitev vlog se je zaključil 27. septembra 2017 ob 12.00 uri.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Tadeja Baškoviča (+386 1 400 3685). Za podrobnejše informacije o eMS pa pokličite +386 1 400 3409.

ems_SI-HR_logo

DOKUMENTI

Predhodne verzije dokumentov najdete tukaj.

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HR:

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence:

Obvezne priloge k prijavnici:

Vzorec Pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR:

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Hrvaška:

Za informacijo/pripomoček si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

Korigendum razpisne dokumentacije

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška uporablja orodje za oceno tveganja ARACHNE