JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju.

Prvi rok za predložitev vlog je potekel 11. marca 2016. Drugi rok za predložitev vlog se je zaključil 14. novembra 2016. Tretji rok za predložitev vlog se je zaključil 27. septembra 2017.

Četrti rok za predložitev vlog se bo zaključil 12. oktobra 2021 ob 12.00 uri.                     Novica o četrtem roku je na voljo na sledeči povezavi: Usmerjen 4. rok

Za splošna vprašanja o javnem razpisu vas naprošamo, da nas kontaktirate preko elektronske pošte si-hr.svrk@gov.si ali telefona +386 1 400 3685.

ems_SI-HR_logo

DOKUMENTI

Predhodne verzije dokumentov najdete tukaj.

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HR:

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence:

Obvezne priloge k prijavnici:

Vzorec Pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR:

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Hrvaška:

Za informacijo/pripomoček si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.

Korigendum razpisne dokumentacije

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška uporablja orodje za oceno tveganja ARACHNE