Odobreni projekti

Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih

Akronim projetka: FRISCO1 (3.460.307,50 EUR ESRR)

Vodilni partner: Hrvatske vode

Projektni partnerji: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Državni hidrometeorološki zavod, Inštitut za hidravlične raziskave, Uprava RS za zaščito in reševanje

The risk of floods is considered the greatest risk with the highest cross-border effect and need for joined risk management. The cross-border programme intends to focus to the river basins and flood risk management issues that can only be addressed through joint intervention of Slovenian and Croatian water authorities. Through its Priority Axis (PA) 1, Integrated Flood Risk Management in Transboundary River Basins, the Cooperation Programme provides an unique opportunity for these authorities to improve the transboundary flood risk management and achieve a reduction of flood risks. This Project (Flood RIsk Slovenia-Croatia Operations – Strategic Project 1 – Nonstructural Measures (FRISCO1)), will serve two key purposes: to improve coordinated flood risk management and reduce flood risks through implementation of non-structural measures, and to prepare documentation (studies and design) for the optimal structural measures that will be implemented in subsequent strategic project or projects. The main outputs will be sets of joint models, maps and tools for each of the six target transboundary river basins (Kupa/Kolpa, Sutla/Sotla, Drava, Mura, Dragonja and Bregana) with the associated design documentation for optimal structural measures, improved physical alert systems, and the outputs of awareness rising/capacity building activities. The Project will address the needs of a wide range of target groups, and the ultimate beneficiary of the Project is the affected population. The Project’s objectives can only be achieved through cross-border cooperation because, in line with the Floods Directive, the flood risk management planning should be done following the river basin approach in order to determine the optimal measures. The Project is original because of its comprehensiveness, both in terms of the spatial coverage (all transboundary river basins) and in terms of the scope of the measures (all key non-structural measures covering preparedness, prevention and response).

Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov

 1. rok
 • Mala Barka 2
 • DETOX
 • ENJOYHERITAGE

Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka – Prednostna os 2

2. rok 

 • Riviera4Seasons2
 • CLAUSTRA+
 • ECooL-Tour
 • LIKE
 • Prebujanje / Buđenje 
 • ZELENO ŽELIMO
 • ŽIVA COPRNIJA
 • MISTERION
 • KRASn’KRŠ
 • ČIGRA
 • Uživam tradicijo
Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka - Prednostna os 2

Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja

Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.