Delavnice za prijavitelje

Organ upravljanja in Skupni sekretariat občasno organizirata delavnice za prijavitelje, ki pokrivajo naslednje teme:

  • predstavitev Javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
  • upravičenost izdatkov
  • informiranje in obveščanje
  • poročanje o projektu
  • elektronski sistem za spremljanje (eMS)