Skupni sekretariat (SS)

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme,

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

e-pošta: si-hr.svrk@gov.si

tel: +386 (0)1 400 3351

fax: +386 (0)1 3201 301

Vodja skupnega sekretariata

Telefon:

E-mail:

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

Tereza Černigoj

Tereza Černigoj

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3409

E-mail: tereza.cernigoj@gov.si

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

Barbara Krašovec

Barbara Krašovec

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3698

E-mail: barbara.krasovec@gov.si

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

Željka Kitić

Željka Kitić

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3497

E-mail: zeljka.kitic@gov.si

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

PODRUŽNICI NA HRVAŠKEM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22,

HR-10000 Zagreb, Hrvaška

Mateja Topolovec Malarić

Mateja Topolovec Malarić

Območna pisarna v Krapini

Telefon: +385 (0)49 301 292

E-mail: mateja.topolovecmalaric@mrrfeu.hr

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

Sandra Guja

Sandra Guja

Območna pisarna v Krapini

Telefon: +385 (0)1 6391 903

E-mail: sandra.guja@mrrfeu.hr

E-mail: si-hr.svrk@gov.si

Martina Gradiška

Martina Gradiška

Območna pisarna v Buzetu

Telefon: +385 (0)1 6447 481

E-mail: martina.gradiska@mrrfeu.hr

E-mail: si-hr.svrk@gov.si