Skupni sekretariat (SS)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),

Urad za Interreg in finančne mehanizme,

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

e-pošta: si-hr.mkrr@gov.si

tel: +386 (0)1 400 3435

fax: +386 (0)1 3201 301

mag. Petra Hiršel Horvat

mag. Petra Hiršel Horvat

Vodja skupnega sekretariata

Telefon: +386 (0)1 400 34 35

E-mail: petra.hirsel-horvat@gov.si

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si

Mirela Guzej

Mirela Guzej

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3488

E-mail: mirela.guzej@gov.si

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si

Željka Kitić

Željka Kitić

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3497

E-mail: zeljka.kitic@gov.si

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si

Barbara Krašovec

Barbara Krašovec

Skrbnica pogodb

Telefon: +386 (0)1 400 3698

E-mail: barbara.krasovec@gov.si

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si

PODRUŽNICI NA HRVAŠKEM

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22,

HR-10000 Zagreb, Hrvaška

Martina Gradiška

Martina Gradiška

Območna pisarna v Buzetu

Telefon: +385 (0)1 6447 481

E-mail: martina.gradiska@mrrfeu.hr

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si

Mateja Topolovec Malarić

Mateja Topolovec Malarić

Območna pisarna v Krapini

Telefon: +385 (0)49 301 292

E-mail: mateja.topolovecmalaric@mrrfeu.hr

E-mail: si-hr.mkrr@gov.si