ORGAN ZA POTRJEVANJE (OzP)

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

SI – 1310 Ribnica

Telefon: +386 (0)1 836 19 53