Organ Upravljanja (OU)

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR),

Urad za Interreg in finančne mehanizme,

Sektor za upravljanje čezmejnih programov

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Mojca Aljančič

Mojca Aljančič

Vodja Organa upravljanja

Telefon: +386 (0)1 400 3524

E-mail: mojca.aljancic@gov.si

Vesna Engelman

Vesna Engelman

Vodja programa

Telefon: +386 (0)1 400 3351

E-mail: vesna.resinovic@gov.si