Delavnici za prijavitelje v okviru 1. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Prva delavnica je potekala 17. februarja 2016 v Rogaški Slatini. Druga, po vsebini enaka delavnica, pa je bila izvedena 22. februarja 2016 v Opatiji.

V okviru delavnic sta Organ upravljanja in Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS).

Ker so bila vsa prosta mesta na delavnicah zasedena, smo delavnico iz Opatije prenašali v živo preko spleta.
Prvi rok za oddajo projektov je 11. marec 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v drugi polovici leta 2016.