Tretja delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje odobrenih projektov

28. novembra 2018 je v Ljubljani potekala delavnica na temo poročanja za projekte odobrene v okviru 3. roka Odprtega javnega razpisa.

V okviru 3. roka Odprtega javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 je bilo odobrenih 17 projektov in za vodilne ter projektne partnerje teh projektov je bila izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici so bila udeležencem predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS) s poudarkom na najpogostejših napakah, ki se pojavljajo v procesu poročanja. V drugem delu delavnice pa so predstavniki hrvaške prvostopenjske kontrole hrvaškim upravičencem predstavili nacionalna pravila za poročanje.

Delavnice se je udeležilo 190 udeležencev v vlogi vodilnega ali projektnega partnerja, na delavnici pa so bili prisotni tudi programski partnerji iz obeh sodelujočih držav.