ZAKONODAJA

UREDBA O IZVAJANJU POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020

ETS Uredba
ETS Uredba
ets-uredba.pdf
106.4 KiB
929 Downloads
Podrobnosti

UREDBA (EU) št. 1299/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

UREDBA (EU) St 1299 2013
UREDBA (EU) St 1299 2013
UREDBA_(EU)_st_1299_2013.pdf
1.2 MiB
965 Downloads
Podrobnosti

UREDBA (EU) št. 1301/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006

UREDBA (EU) St 1301 2013
UREDBA (EU) St 1301 2013
UREDBA_(EU)_st_1301_2013.pdf
1.2 MiB
994 Downloads
Podrobnosti

UREDBA (EU) št. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

UREDBA (EU) St 1303 2013
UREDBA (EU) St 1303 2013
UREDBA_(EU)_st_1303_2013.pdf
2.3 MiB
1265 Downloads
Podrobnosti