NACIONALNI ORGAN

 

SLOVENIJA

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Vesna Silič

Telefon: +386 (0)1 400 3474

e-mail: vesna.silic@gov.si


Urška Trojar (namestnica)

Telefon: +386 (0)1 400 3475

e-mail: urska.trojar@gov.si


HRVAŠKA

Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade EU RH, Direktorat za regionalni razvoj, Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje, Služba za čezmejno sodelovanje, Oddelek za čezmejno sodelovanje z državami članicami EU

 

Perica Gabrić

Telefon: +385 (0)1 6400 689

E-mail: Perica.Gabric@mrrfeu.hr

 

Alen Malnar

Telefon: +385 (0)1 6471 272

E-mail: alen.malnar@mrrfeu.hr