Druga delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje odobrenih projektov

Vabili na delavnico
Lista prisotnosti

V okviru 2. roka Odprtega javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 je bilo odobrenih 12 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila 26. oktobra 2017 izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici, ki je potekala v Karlovcu, na Hrvaškem, so bila udeležencem predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS). V drugem delu delavnice pa so predstavniki hrvaške prvostopenjske kontrole hrvaškim upravičencem predstavili nacionalna pravila za poročanje.