Delavnici za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

Prva delavnica je potekala 10.10.2016 v Termah Tuhelj, druga, po vsebini enaka delavnica, pa je bila izvedena 11.10.2016 v Črnomlju.

V okviru delavnic je Skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov,  predstavil elektronski sistem spremljanja (eMS) in podal napotke kako pripraviti dober project ter predstavil najpogostejše napake v okviru 1. roka razpisa.

Drugii rok za oddajo projektov se zaključi 14. novembra 2016 ob 12.00 uri.