Prva delavnica za poročanje za vodilne in projektne partnerje odobrenih projektov

Vabili na delavnico
Lista prisotnosti

V okviru 1. roka Odprtega javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 je bilo odobrenih 5 projektov. Za vodilne in projektne partnerje teh projektov je bila 13. februarja 2017 izvedena delavnica za poročanje.

Na delavnici, ki je potekala v Šmarjeških Toplicah, v Sloveniji, so bila udeležencem predstavljena navodila o informiranju in obveščanju ter navodila o poročanju. Osrednji del delavnice je bil namenjen praktični predstavitvi poročanja v elektronskem sistemu spremljanja (eMS). V drugem delu delavnice pa so predstavniki hrvaške prvostopenjske kontrole hrvaškim upravičencem predstavili nacionalna pravila za poročanje.