Prvostopenjska kontrola

SLOVENIJA

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR)

Sektor za kontrolo in vrednotenje,

Oddelek za kontrolo programov Interreg in finančnih mehanizmov

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Dušan Kotnik

Tel: +386 (0)1 400 3424
E-pošta: dusan.kotnik1@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.mkrr@gov.si

HRVAŠKA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška

Ines Horvat

E-pošta: Interreg_si-hr@mrrfeu.hr