Prvostopenjska kontrola

SLOVENIJA

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK),

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme ,

Sektor za kontrolo – Programi ETS, IPA in MFM

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tanja Colja Frank

Tel: +386 (0)1 400 3485
E-pošta: tanja.colja-frank@gov.si
E-pošta: kontrola.si-hr.svrk@gov.si

HRVAŠKA

Agencija Republike Hrvaške za regionalni razvoj,

Direktorat za finančno upravljanje in računovodstvo,

Služba za FLC

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, Hrvaška

Ana Staniša

Tel: +385 (0)1 64 689 55
E-mail: ana.stanisa@arr.hr

Ana-Maria Reider Petric

Tel: +385 (0)1 6472 400

E-mail: ana-maria.reiderpetric@arr.hr