NOVICE

Novice in dogodki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice. Podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMS je sistem za spremljanje s portalom za komuniciranje, namenjenim oddaji prijave, odobritvi, upravljanju in administraciji projektov in programa.

INTERREG PROGRAM SI-HR 2021-2027

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško se bo nadaljevalo tudi v programskem obdobju 2021-2027. Bodite seznanjeni z vsemi novostmi, ki jih prinaša novi Program.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška Iz tega programa bo v obdobju 2014-2020 za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjeno 46.114.193,00 EUR.

Zadnje novice

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija - Hrvaška 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je...

Odobreni projekti v okviru 4. roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020

Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 12. seji, ki je potekala 20.4.2022, odobrili projekte predložene v okviru 4. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020...

Novi Interreg program SI-HR 2021-2027 oddan Evropski komisiji

Pri pripravi programa Interreg Slovenija - Hrvaška 2021-2027 je bil dosežen pomemben mejnik. Delovna skupina za programiranje je v zadnjem tednu marca 2022 potrdila končni osnutek Interreg Programa (IP) Slovenija - Hrvaška (SI-HR) za programsko obdobje 2021-2027.

Dobra zgodba Občine Grosuplje, projekta VEZI NARAVE – Žabja hiša

V tokratni številki Vizije kohezije je kot primer Dobre zgodbe Občine Grosuplje predstavljena investicijska aktivnost, Center ohranjanja narave Žabja hiša, projekta VEZI NARAVE, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Novice projektov

V tem poglavju lahko najdete najnovejše informacije o odobrenih projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih.

IZJAVA ZA JAVNOST projektnega partnerstva »MAX AID«

Množična nesreča je dogodek, zaradi katerega potrebe prizadetih ljudi, zlasti poškodovanih in obolelih, v času nesreče presežejo meje razpoložljivih zmogljivosti. Ob množični nesreči lahko hitro zmanjka resursov, bodisi na kraju nesrečnega dogodka...

V Piranu predstavili projekt »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«

Na 1. uvodnem sestanku (kick-off) so se sestali partnerji projekta »IstraConnect - Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«, sofinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Partnerji projekta so Občina Piran kot vodilni partner ter občine Izola, Buje in Umag. Projekt...

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave

V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob zaključku gradnje protipoplavnih ukrepov...

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Drave

V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti...