Simulacijska vaja množične nesreče na čezmejnem območju – projekt MAX AID

.

 

V okviru projekta z akronimom MAX AID se je v soboto, 22. aprila 2023 v bližini državne meje med Slovenijo in Hrvaško odvil akcijski dogodek »Simulacijska vaja množične nesreče na čezmejnem območju«. Vaja je potekala pod vodstvom umaške izpostave Službe za nujno medicinsko pomoč Istrske županije (hrv. Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije – NZHMIŽ) v sodelovanju z ostalimi izpostavami NZHMIŽ, Splošno bolnišnico Izola, Reševalno službo slovenske Istre Zdravstvenega doma Izola in prehospitalno enoto Zdravstvenega doma Koper. Pri izpeljavi vaje so sodelovali še Gasilska brigada Umag, Prostovoljno gasilsko društvo Buje, Gasilska brigada Koper, Mesto Buje, Policijski postaji Umag in Buje, Rdeči križ severozahodnega dela Istre, ponudnik helikopterskih prevozov Elifriulia, Enota reševalnih psov K9, učenci in osebje osnovne šole Mate Balote Buje ter prostovoljci. K uspešni izvedbi vaje sta pripomogla tudi Izpostava Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Koper z Regijskim centrom za obveščanje Koper.

 

Prizorišči simulacijske vaje sta bili mesto Buje na Hrvaškem in Splošna bolnišnica Izola na slovenski strani meje. Z vajo smo simulirali požar in delno zrušitev objekta v prostorih osnovne šole v Bujah. Začela se je takojšnja evakuacija otrok iz šole. Gasilci so požar pogasili, zavarovali šolo, nato so policisti zavarovali celotno območje v okolici šole. Reševalni psi K-9 so našli dva otroka, ki se nista uspela evakuirati. Zdravstveno osebje umaške izpostave Službe za nujno medicinsko pomoč Istrske županije Umag so ob prihodu pričeli s postopkom triaže in oskrbe poškodovancev. Prostovoljci Rdečega križa so postavili šotore, v katerih so oskrbeli ponesrečence. Ekipe NZHMIŽ so vse poškodovane v okviru vaje zdravniško oskrbele in nekatere prepeljale v OB Pula.

 

Vodja intervencije NMP – zdravnik NZHMIŽ se je odločil za aktivacijo »Predloga protokola ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju«. Medicinsko prijavno dojavna jedinica NZHMIŽ (Dispečerska služba pred-bolnišnične nujne medicinske pomoči NZHMIŽ) je o množični nesreči obvestila Splošno bolnišnico Izola. Reševalne službe ZD Koper, ZD Izola in ena ekipa NZHMIŽ so v skladu z dogovorjenim »Predlogom protokola ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju« pripeljale sedem (7) bolnikov v Urgentni center Izola Splošne bolnišnice Izola, ki je bil v vlogi sprejemne bolnišnice za poškodovanih oz. kritično obolelih. V simulacijsko vajo je bil vključen tudi helikopter s ciljem prikaza pomembnosti helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) na čezmejnem področju. V okviru vaje smo simulirali helikopterski transport porodnice s preeklampsijo v spremstvu medicinske ekipe Furlanije-Julijske krajine v SB Izola.

 

Vaja je bila po prvih ocenah uspešna. Po opravljeni vaji bo sledila analiza in evalvacija tako izvedbe vaje kot predloga Protokola ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju.

 

Pri izvedbi simulacijske vaje množične nesreče je sodelovalo približno 190 zaposlenih in prostovoljcev. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k uspešni izvedbi simulacijske vaje.

 

Simulacijska vaja predstavlja eno od načrtovanih aktivnosti projekta s polnim naslovom »Ukrepanje ob množični nesreči na čezmejnem območju« (MAX AID). Glavni skupni cilj projekta predstavlja vzpostavitev trajne čezmejne mreže ključnih institucij za zagotovitev skupnega ukrepanja ob množični nesreči na čezmejnem območju Obalno-kraške regije in Istrske županije. Aktivnosti projekta MAX AID so sofinancirane iz sredstev Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, pri čemer 85% vrednosti financira Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% pa predstavljajo lastna sredstva partnerskih inštitucij.

 

Pripravilo: Projektno partnerstvo MAX AID