Tematska delavnica za specifični cilj 6d “Zaščita in obnova raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev”

Vabilo in program delavnice

Samobor (Hrvaška), 17.10.2016 – Ministrstvo za regionalni razvoj in sklade EU Republike Hrvaške in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi nacionalnega organa na programu sta organizirala posebno tematsko delavnico, ki je bila namenjena potencialnim prijaviteljem za prednostno naložbo 6d – “Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami” v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška.