Člani Odborza za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška

PRIIMEK IME INŠTITUCIJA VLOGA
Silič Vesna Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko članica z glasovalno pravico
Krisch Mojca Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko namestnica z glasovalno pravico
Rener Tatjana Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko članica z glasovalno pravico
Kuzmić Dimitrij Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko namestnik z glasovalno pravico
Sajko Darko Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo član z glasovalno pravico
Čanak Snežana Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namestnica z glasovalno pravico
Marš Irena Ministrstvo za kulturo članica z glasovalno pravico
Bošnjak Mateja Ministrstvo za kulturo namestnica z glasovalno pravico
Medved Peter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti član z glasovalno pravico
    Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namestnik z glasovalno pravico
Merljak Rudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu član z glasovalno pravico
    Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namestnik z glasovalno pravico
    Ministrstvo za zunanje zadeve član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Kliner Kristina Ministrstvo za zunanje zadeve namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Neubauer Tit Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Pezdir Tatjana Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Bibič Andrej Ministrstvo za okolje in prostor član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Baluh Stanko Urad Vlade za narodnosti član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Mamlić Maja Urad Vlade za narodnosti namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Hribar Milič Samo Gospodarska zbornica Slovenije član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Ackermann Grit Gospodarska zbornica Slovenije namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Bratkovič Franci Razvojni center Novo mesto, Vzhodna kohezijska regija član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Šterban Bezjak Nataša RRA Posavje, Vzhodna kohezijska regija namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Drevenšek Liljana RRA LUR, Zahodna kohezijska regija članica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Nemarnik Guiliano RRC Koper, Zahodna kohezijska regija namestnik v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Jerman Borut Kulturno izobraževalno društvo PiNA, CNVSO član v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Škrlj Matilda Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, CNVSO namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Gabrić Perica Ministry of Regional Development and EU funds član z glasovalno pravico
Kovač Mislav Ministry of Regional Development and EU funds namestnik z glasovalno pravico
Malnar Alen Ministry of Regional Development and EU funds član z glasovalno pravico
Arneri Stella Ministry of Regional Development and EU funds namestnica z glasovalno pravico
Hađim Davor Ministry of Economy and Sustainable Development
član z glasovalno pravico
Kovačević Grčić Helia Ministry of Economy and Sustainable Development
namestnica z glasovalno pravico
Preradović Mila Ministry of Economy and Sustainable Development članica z glasovalno pravico
Zovko Sandra Ministry of the Interior namestnica z glasovalno pravico
Slivar Ksenija Ministry of Tourism and Sports članica z glasovalno pravico
Deranja Crnokić Anuška Ministry of Culture and Media namestnica z glasovalno pravico
Nordio Danijela Ministry of Health članica z glasovalno pravico
Ivandić Blažina Željka Ministry of Labour, Pension System, Family and Social Policy namestnica z glasovalno pravico
Szabo Ingrid Ministry of Foreign and European Affairs članica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Sladović Biserka Croatian Employers’ Association namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Barilar Karolina Krapinsko-Zagorska County (Zagorje Development Agency) članica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Bosich Patrizia Istarska County namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Rašić Iva Government of the Republic of Croatia, Office for Cooperation with NGOs članica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Bumber Zvonko Association for Natural Science Research namestnik v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Brumnjak Iličić Ana Association of Cities of the Republic of Croatia članica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice
Paliska Glorija Association of Municipalities of the Republic of Croatia, Municipality Raša namestnica v svetovalni vlogi brez glasovalne pravice