REVIZIJSKI ORGAN (RO)

Ministrstvo za finance Republike Slovenije,

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Fajfarjeva 33

SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)1 369 69 00