INTERREG PROGRAM SLOVENIJA – HRVAŠKA 2021-2027

V programskem obdobju 2021-2027 bomo še naprej podpirali čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško.

S programom bo upravljal SVRK v vlogi Organa upravljanja in Skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.