Logotip programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška

Prenesite logotip programa

Eden izmed glavnih ciljev v programskem obdobju 2014-2020 je povečanje prepoznavnosti »znamke« Interreg in z njo povezanih programov. S tega razloga je logotip programa najbolj pomemben element celostne podobe Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v tem programskem obdobju.

Da bi izpolnili zahteve, ki jih je zastavila Evropska komisija, je program sprejel priročnik celovite grafične podobe, ki opredeljuje obvezen programski logotip in njegovo uporabo. Upravičenci morajo logotip programa uporabiti skozi celotno izvajanje projekta, kar pomeni v vseh dokumentih, na spletni strani (če obstaja), v komunikaciji povezani s projektom, v okviru dogodkov, na publikacijah itd.

Za več informacij o pravilni uporabi logotipa si oglejte 6. del Navodil o informiranju in obveščanju, namenjen informiranju in obveščanju:

Priročnik 6. del – Informiranje in obveščanje