88 projektnih vlog oddanih v tretjem roku za predložitev projektnih vlog

V sredo, 27. septembra 2017 se je ob 12.00 uri zaključil tretji rok za oddajo projektnih vlog v okviru Odprtega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 88 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj manj kot 80 mio EUR ESRR.

Število prejetih vlog po prednostnih naložbah 6c, 6d in 11