Novinarska konferenca in „kick-off“ sestanek projekta LIKE

 

Na novinarski konferenci, organizirani v torek, 26. septembra 2017, v Visoko Tehniško-poslovni šoli Politehnika Pula v Pulju, je bil predstavljen projekt LIKE – Living on the Karst Edge, odobren v okvirju 2. roka javnega razpisa Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Konferenco je organizirala Istrska županija v vlogi vodečega projektnega partnerja, zbranim novinarjem pa so projekt predstavili istrski župan Valter Flego, Tjaša Djokić, predstavnica Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter Bruno Kostelić, vodja Odseka za varstvo narave in okolja v Upravnem oddelku za trajnostni razvoj Istrske županije, obenem tudi vodja projekta.

Projekt LIKE je usmerjen na območje Kraškega roba, ki predstavlja niz strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer so izjemne biotske posebnosti ter kulturne in estetske vrednote nastale posledica dolgotrajnih medsebojnih odnosov med naravo in človekom, a je za učinkovito varstvo tako narave kot človeka na tem območju potrebno varovati ravno njune medsebojne odnose.

Istega dne je organiziran tudi „kick-off“ sestanek projektnih partnerjev, na katerem so bile glavne teme vzpostavitev upravljalske strukture projekta, koordinacija med partnerji ter komunikacijski načrt, ki ima zelo pomembno vlogo v projektu, saj bo prenašal sporočila o potrebi po skupnem upravljanju na območju Kraškega roba, vzpodbujal pa bo tudi širšo javnost k aktivnejšemu vključevanju v varstvo naravnih bogastev območja.

Predstavniki partnerskih inštitucij so predstavili delovne pakete za katere so odgovorni kot tudi aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati v prvem izvedbenem obdobju. Na sestanku je sodelovala tudi predstavnica Skupnega sekretariata Programa, ki je partnerjem kar neposredno podala že prve odgovore na njihova vprašanja vezana za pravila Programa za izvajanje projekta.

Poleg Istrske županije v projektu sodeluje še 7 partnerjev: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Univerza na Primorskem iz Kopra, Občina Koper, Prirodoslovni muzej Rijeka, BIOM – udruga za promatranje ptica iz Zagreba, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ter Javna ustanova Natura Histrica. Kot sodelavci na projektu sodelujejo še Hrvaška agencija za okolje in naravo (HAOP), Javna ustanova Park prirode Učka ter Podeželska kmetijsko-turistična zadruga Bržanija.

Projekt LIKE je skupne vrednosti 1.528.377,29 €, trajal bo 30 mesecev, in sicer od 1.9.2017 do 28.2.2020.