Podpis sporazuma o medsebojnem sodelovanju

Organ upravljanja, organ za potrjevanje in revizijski organ so na skupnem srečanju dne 6. oktobra 2017 v Ribnici predstavili svoje delovne aktivnosti in se seznanili z napredkom pri izvajanju Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska ter podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju.