Kick-off konferenca projekta MISTERION

 

V Kulturnem centru Semič je 20.9.2017 potekal uvodni dogodek projekta MISTERION, enega izmed 12 odobrenih projektov v okviru 2. roka Odprtega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Projektna skupina je zbranim podala glavne informacije o projektu in sicer, da skupna vrednost projekta znaša 1.239.205,95 EUR, sofinanciranje iz sredstev ESRR pa 1.053.325,05 EUR oziroma 85% od skupnega proračuna projekta. V projektu, ki se bo izvajal med leti 2017 in 2019 sodeluje 5 partnerjev, Občina Semič kot vodilni partner in partnerji Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa VALLIS COLAPIS, KOMPAS Novo Mesto d.o.o in 3 pridruženi partnerji.

Glavni skupni cilj projekta je povezati in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine tukaj, razviti zeleni čezmejni trajnostni turistični proizvod, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda.

Sodelujoče na konferenci je pozdravila tudi predstavnica Skupnega sekretariata programa, ki je projektnim partnerjem čestitala in jim zaželela veliko uspeha pri izvajanju projekta.