Kick-off sestanek projekta ZELENO ŽELIMO

Sestanek v organizaciji vodilnega partnerja projekta Kmetijsko Gozdarske Zbornice Slovenije – Zavod Murska Sobota (KGZMS) je potekal 18. in 19. septembra na idilični lokaciji v okolici Murske Sobote (Turistična kmetija Tremel, Bokrači), ki je partnerjem projekta ponudila izjemno gostoljubje izven mestnega središča, z izvrstno ponudbo domače kulinarike in doživetja zaledja, kar je tudi eden od ciljev projekta.

Projekt ZELENO ŽELIMO je bil odobren v okviru 2. roka javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška in bo trajal od septembra 2017 do februarja 2020. V projektu zraven vodilnega partnerja KGZMS sodelujejo še partnerji ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Zavod Marianum Veržej, Zavod za okolje in turizem Dobrovnik / Környezeti és Idegenforgalmi Intézet Dobronak, Grad Ludbreg, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin, Turistička zajednica grada Varaždina in 4 pridruženi partnerji, po 2 z vsake strani meje.

Glavni cilj projekta je ustvariti in implementirati nove turistične vsebine na območju projekta, na osnovi aktivnega vključevanja dediščine, v povezavi z vsebinami iz zaledja, ter s tem ciljnim skupinam omogočiti nova doživetja ter po drugi strani učinkovitejše trženje omenjenega, skozi trajnostni turizem.

Prvi dan sestanka je bil namenjen pravilom izvajanja projekta, načinom dela in komunikaciji med partnerji v projektu. Le to je namreč osnova, ki zagotavlja nemoteno izvajanje projekta v skladu s smernicami podanimi v implementacijski dokumentacija programa. Drugi dan pa je bil namenjen delavnicam in pripravi prvih dosežkov projekta, ki so analiza stanja z akcijskim planom, animacijske delavnice ter razvoj turističnega produkta z realiziranimi investicijami v objekte registrirane kulturne dediščine.