Zaključna konferenca čezmejnega projekta »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja skozi razvoj trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«

.

 

V Umagu je bila uspešno izpeljana zaključna konferenca čezmejnega projekta »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja skozi razvoj trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«.

 

Župani občin, gospod Vili Bassanese (Umag), gospod Andrej Korenika (Piran), gospod Milan Bogatič (Izola) in gospod Fabrizio Vižintin (Buje), so 19. junija 2023 v Umagu predstavili izvedene aktivnosti ter dosežene rezultate in cilje projekta »IstraConnect«, sofinanciranega iz Programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Projekt se je začel izvajati 1. junija 2022 in traja 13 mesecev, do 30. junija 2023. Skupna vrednost projekta znaša približno pol milijona evrov, sofinanciranje programa s sredstvi Evropske unije pa znaša 85 %.

 

Cilj projekta je bil okrepiti partnerstva med javnimi organi in deležniki skozi razvoj modela multimodalnega javnega potniškega prevoza za prebivalce obmejnega območja, ki je bil preizkušen z uvedbo pilotne avtobusne linije za prevoz dnevnih migrantov (šolarjev, dijakov, študentov, zaposlenih, uporabnikov zdravstvenih storitev itd.) na relaciji Umag-Buje-Kaldanija-Plovanija-Sečovlje-Lucija-Izola. Prva pilotna avtobusna linija je bila vzpostavljena novembra 2022 in je obratovala vsak dan. Podatki o uporabnikih linije kažejo, da je avtobusno linijo uporabljalo v povprečju petsto potnikov na mesec, največ pa je bilo učencev in srednješolcev z območja Buj, Plovanije in Kaštela, ki se izobražujejo na območju slovenske obale. Zaradi velikega zanimanja občanov je bila maja 2023 na omenjeni relaciji uvedena dodatna avtobusna linija v popoldanskem času, vendar je zanimanje za to linijo precej manjše. Obe pilotni avtobusni liniji bosta obratovali do konca junija 2023.

 

Razen uvedbe pilotne avtobusne linije, je bila v okviru projekta izvedena nabava električnih koles in treh pametnih kolesarnic za shranjevanje in polnjenje električnih koles, s čimer smo izboljšali ponudbo trajnostnih modelov prevoza. Zahvaljujoč temu je bila omogočena mobilnost prebivalcev območja na uporaben in okolju prijazen način.

 

Glavni učinki projekta so: izdelava analize sistema javnega prevoza in smernic za razvoj trajnostnega in dostopnega sistema javnega prevoza za regijo Severna Istra – Slovensko primorje, podpis Sporazuma o sodelovanju, ki je okrepil sodelovanje čezmejnih institucij nacionalnega, regionalnega in lokalnega značaja. Izvedena so bila izobraževanja za prebivalstvo in lokalne institucije o konceptu trajnostne čezmejne mobilnosti, ki ozaveščajo uporabnike o prednostih uporabe trajnostnega sistema multimodalnega čezmejnega javnega prevoza. Razen omenjenega, je bila izdelana tudi mobilna aplikacija za uporabnike čezmejnega javnega prevoza.