NOVICE

Novice in dogodki v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice. Podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

ems_SI-HR_logo

eMS je sistem za spremljanje s portalom za komuniciranje, namenjenim oddaji prijave, odobritvi, upravljanju in administraciji projektov in programa.

INTERREG PROGRAM SI-HR 2021-2027

Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško se bo nadaljevalo tudi v programskem obdobju 2021-2027. Bodite seznanjeni z vsemi novostmi, ki jih prinaša novi Program.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška Iz tega programa bo v obdobju 2014-2020 za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) namenjeno 46.114.193,00 EUR.

Zadnje novice

Odobreni projekti v okviru 4. roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020

Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 12. seji, ki je potekala 20.4.2022, odobrili projekte predložene v okviru 4. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020...

Novi Interreg program SI-HR 2021-2027 oddan Evropski komisiji

Pri pripravi programa Interreg Slovenija - Hrvaška 2021-2027 je bil dosežen pomemben mejnik. Delovna skupina za programiranje je v zadnjem tednu marca 2022 potrdila končni osnutek Interreg Programa (IP) Slovenija - Hrvaška (SI-HR) za programsko obdobje 2021-2027.

Dobra zgodba Občine Grosuplje, projekta VEZI NARAVE – Žabja hiša

V tokratni številki Vizije kohezije je kot primer Dobre zgodbe Občine Grosuplje predstavljena investicijska aktivnost, Center ohranjanja narave Žabja hiša, projekta VEZI NARAVE, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Še en teden do zaključka javnega posveta – podajte svoje mnenje!

V procesu priprave Interreg programa je skupina strokovnjakov doslej pripravila Teritorialno in socio-ekonomsko analizo in Strateške tematske usmeritve za program. Januarja 2022 je bil na podlagi teh izhodišč pripravljen Osnutek Interreg programa Slovenija – Hrvaška 2021-2027 in Metodološki dokument. Vse zainteresirane deležnike in državljane vabimo, da izrazijo svoja mnenja in pripombe, ki bodo izboljšale končno različico čezmejnega programa...

Novice projektov

V tem poglavju lahko najdete najnovejše informacije o odobrenih projektih, projektnih aktivnostih in rezultatih.

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave

V naselju Hrvatsko na Hrvaškem in v bližnji vasi Kuželj v Sloveniji so se na slovesnostih ob zaključku gradnje protipoplavnih ukrepov...

Uspešno meddržavno sodelovanje pri protipoplavni in ekološki zaščiti porečja Drave

V Mali vasi so se na slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.3 – »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti...

Uspešno meddržavno sodelovanje za zaščito pred poplavami reke Mure

V Benici so se na otvoritveni slovesnosti ob zaključku izgradnje visokovodnega nasipa zbrali partnerji projekta FRISCO 2.2 »Čezmejno usklajeno zmanjšanje poplavne ogroženosti – Gradbeni ukrepi na porečju reke Mure«...

Prvi center ohranjanja narave v Sloveniji, projekt VEZI NARAVE

V sredo, 7. julija 2021, ob 19. uri, je na robu Krajinskega parka Radensko polje, v Mali Račni, na otoku tik ob izviru vodotoka Šica, svoja vrata odprl prvi center ohranjanja narave v Sloveniji...