V Piranu predstavili projekt »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«

.

 

Na  1. uvodnem sestanku (kick-off) so se sestali partnerji projekta »IstraConnect – Krepitev čezmejnega sodelovanja z razvojem trajnostnega koncepta multimodalne mobilnosti potnikov«, sofinanciran iz programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. Partnerji projekta so Občina Piran kot vodilni partner ter občine Izola, Buje in Umag. Projekt se je začel 1. 6. 2022 in traja 13 mesecev, do 30. 6. 2023. Vrednost projekta je 467.154,00 eur, programsko sofinanciranje iz sredstev ESSR znaša 397.080,90 eur. Odobrena sredstva partnerjem so: Občina Piran 141.696,00 eur, Grad Buje 88.006,50 eur, Občina Izola 102.397,50 eur, Grad Umag 135.054,00 eur.

 

Cilj projekta je krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki skozi razvoj modela multimodalnega javnega potniškega prevoza za prebivalce obmejnega območja, ki bo preizkušen z uvedbo pilotne avtobusne linije za prevoz dnevnih migrantov (šolarjev, dijakov/študentov, zaposlenih, uporabnikov zdravstvenih storitev) na relaciji Umag-Buje-Plovanija-Kaldanija-Sečovlje-Lucija-Izola. Linija bo predvidoma pričela delovati v mesecu novembru. Nabavilo se bo 18 e-koles, ki bodo izboljšala ponudbo trajnostnih modelov prevoza. S tem se bo olajšala mobilnost prebivalcem območja, predvsem pa ga naredila uporabniku in okolju bolj prijaznega.

 

Glavni rezultati projekta bodo podpis Sporazuma o sodelovanju, ki bo okrepilo sodelovanje čezmejnih institucij nacionalnega, regionalnega in lokalnega značaja; izdelava Strateškega dokumenta o izboljšanju trajnostne čezmejne mobilnosti, ki bo preučil potrebe uporabnikov na čezmejnem območju, analiziral obstoječi sistem prevoza in infrastrukturo ter podrobno opisal model novega in trajnostnega multimodalnega čezmejnega javnega prevoza; izdelava Smernic za ravnanje v primeru nenadnih zastojev na mejnih prehodih, ki bo okrepilo sodelovanje med lokalnimi oblastmi, mejno policijo in uporabniki storitev; izvedena izobraževanja o konceptu trajnostne čezmejne mobilnosti, ki povečujejo ozaveščenost o uporabi trajnostnega sistema multimodalnega čezmejnega javnega prevoza; ustvarjena mobilna aplikacija za uporabnike čezmejnega javnega prevoza.

.