Odobreni projekti v okviru 4. roka javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020

.

Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 12. seji, ki je potekala 20.4.2022,  odobrili projekte predložene v okviru 4. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

 

V četrtem roku Javnega razpisa je bilo oddanih 15 projektnih vlog. Na seji so člani OzS razpravljali o 8-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih vlogah. Odobreni so bili 3 projekti, ostalih 5 projektnih vlog je bilo zavrnjenih.

 

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v mesecu maju 2022 sklenjene pogodbe o sofinanciranju z ESRR sredstvi.

 

Vrednost treh odobrenih projektov (MAX AID, CRO-SI-SAFE, IstraConnect) v okviru 3. prednostne osi znaša 1.400.887,78 EUR ESRR.

 

V okviru prvega, drugega, tretjega in četrtega roka Javnega razpisa bo tako pogodbeno vezanih cca. 46,1 mio EUR ESRR sredstev, kar pomeni 100 % vseh razpoložljivih programskih sredstev.

 

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.