Novi Interreg program SI-HR 2021-2027 oddan Evropski komisiji

.

Pri pripravi programa Interreg Slovenija – Hrvaška 2021-2027 je bil dosežen pomemben mejnik. Delovna skupina za programiranje je v zadnjem tednu marca 2022 potrdila končni osnutek Interreg Programa (IP) Slovenija – Hrvaška (SI-HR) za programsko obdobje 2021-2027. Predstojnika relevantnih ministrstev sta v imenu Slovenije in Hrvaške  podpisala partnerski sporazum.

 

31. marca 2022 je bil končni osnutek Interreg programa SI-HR 2021-2027 predložen Evropski komisiji (EK) v odobritev. EK bo predvidoma v treh mesecih od oddaje nanj podala pripombe. V kolikor bodo pripombe ustrezno upoštevane, bo EK osnutek programa odobrila najpozneje pet mesecev po predložitvi. Na podlagi navedenega pričakujemo potrditev novega programa v začetku jeseni 2022.

 

V vmesnem času bomo pripravljali razpis in pripadajoče pravne podlage za izvajanje projektov (priročnik o izvajanju projektov za upravičence) za katere želimo, da bi v največji možni meri uresničevali vizijo novega programa SI-HR 2021-2027 in tako s svojimi aktivnostmi prispevali k ohranjeni, odporni in povezani čezmejni regiji, kjer je trajnostni razvoj prepoznan in uporabljen kot glavno orodje pri doseganju ekonomske sposobnosti, varnosti, varstva biotske raznovrstnosti in socialne blaginje vseh prebivalcev.

 

Za več informacij o napredku  programa SI-HR 2021-2027 spremljajte novice na naši spletni strani!