Objava Javnega razpisa za predložitev vlog za projekte manjšega obsega

 

V petek, 17. novembra 2023, je bil v okviru čezmejnega Interreg Programa Slovenija-Hrvaška za obdobje 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za predložitev vlog za projekte manjšega obsega za prednostno nalogo 3, specifični cilj 6.3.

 

Javni razpis je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programskem obdobju 2021-2027, ki krepijo medsebojno zaupanje in razumevanje med ljudmi, ki živijo na obmejnem območju s spodbujanjem izvedbe skupnih čezmejnih dogodkov, medgeneracijskega sodelovanja ter skupnega učenja in ozaveščanja. 

 

Za sofinanciranje projektov je za razpis za projekte manjšega obsega zagotovljenih 720.555,00 EUR sredstev iz ESRR. Program se izvaja na osnovi odprtih javnih razpisov. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so na voljo sredstva. Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. 

 

Prvi rok za predložitev vlog je 31. januar 2024, ob 12. uri (po srednjeevropskem času).

 

Program v okviru navedenega razpisa podpira projekte manjšega obsega v okviru naslednje prednostne naloge in pripadajočega specifičnega cilja:

 

Prednostna naloga 3: Dostopna in povezana regija

  • Specifični cilj 6.3 – Specifični  cilj Interreg 1 (ISC 1) − Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people) 
 

Projektne vloge se lahko oddajo kadar koli med datumom začetka in datumom zaključka javnega razpisa za predložitev projektov, ali dokler so na voljo sredstva. Projektne vloge se oddajo s pomočjo skupnega elektronskega sistema spremljanja (Jems).

 

Razpis je objavljen v vseh treh programskih jezikih (slovenščini, hrvaščini in angleščini).

 

Razpis in razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku so na voljo na sledeči povezavi: 

– Razpis in razpisna dokumentacija