CrossCare – “Naj županijski EU projekt 2022”

.

 

Dne 25.10.2022 je projekt CrossCare z naslovom Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu,  prejel letno nagrado Naj županijski EU projekt 2022. Ministrica za regionalni razvoj in sklade Evropske unije Republike Hrvaške, Nataša Tramišak, je med 37 prijavljenimi projekti v kategoriji Prispevek k čezmejnem sodelovanju, 1. nagrado podelila mestu Zagreb za izvedbo projekta ˝Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu˝ – CrossCare. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Zagreb, vodilnim  partnerjem projekta Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana, Ustanovo za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, Centrom za pomoč na domu Maribor in Domom zdravlja Čakovec ter s številnimi pridruženimi partnerji. Glavni cilj projekta je bil povečati socialno vključenost več skupin starejših, zmanjšati družbeno neenakost in izboljšati kakovost življenja starejših.

 

Projektni partnerji so uporabnikom v času izvajanja projekta od 01.09.2018 do 30.8.2020 nudili brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, dietetike in zdravstvene nege. Po zaključku projekta Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, s finančno podporo Mestne občine Ljubljana, nadaljuje z nudenjem brezplačnih storitev fizioterapije, delovne terapije in zdravstvene nege na domu. Čemur sledita tudi Mestna občina Zagreb, ki je z nadaljnjim financiranjem zagotovila nadaljevanje projektnih aktivnosti na področju delovne terapije in Center za pomoč na domu Maribor, ki nadaljuje s storitvami na področju fizioterapije in delovne terapije.

 

V okviru projekta je bil izdelan Program in način izvajanja storitev delovne terapije kot segment celostne oskrbe na domu za starejše. Tako se je izboljšala kakovost življenja starejših uporabnikov projekta. Projekt CrossCare storitve deinstitucionalizira in jih približuje uporabniku v gospodinjstvu, predvsem tistim, ki tovrstno pomoč potrebujejo, pa je iz različnih razlogov ne morejo poiskati sami v ustrezni ustanovi ali pa jim sistem ni ponudil ustreznih storitev za njihovo stanje.