Usmerjen 4. rok za projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) in področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti, odprt do 12. 10. 2021

.

.

15. 7. 2021 je bil za projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) in področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti (3. prednostna os, prednostna naložba 11) objavljen usmerjen 4. rok javnega razpisa za predložitev vlog. Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru 4. roka se bo zaključil 12. 10. 2021 ob 12.00.

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 (PS SI-HR) je bilo do sedaj odobrenih 38 projektov v skupni pogodbeni vrednosti cca 43 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). PS SI-HR sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih« so bili do sedaj odobreni 4 strateški projekti v skupni vrednosti cca. 10 mio EUR ESRR sredstev. 26 projektov v skupni vrednosti cca.  28 mio EUR ESRR sredstev je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov«. V okviru prednostne osi 3 »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja« pa je bilo odobrenih 8 projektov v skupni vrednosti cca. 5 mio EUR ESRR sredstev.

Kljub dejstvu, da PS SI-HR uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega vse zastavljene programske kazalnike, pa na ravni rezultata, ki naj bi jih države članice dosegle s podporo Unije in podprtega okvirnega ukrepa, ne pokriva področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti področje storitve na področju zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) pa je premalo zastopano (3. prednostna os, prednostna naložba 11).

V skladu s sklepom 5.2, sprejetim na 11. zasedanju Odbora za spremljanje se dne 15. 7. 2021 objavi usmerjen četrti rok javnega razpisa za oddajo projektov na spletni strani programa.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge s tretje prednostne osi »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja«, ki bodo pokrivali področje čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti ali področje storitev zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci).

4. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 12. 10. 2021 ob 12.00.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija.

.

Informativni delavnici za prijavitelje bosta organizirani septembra 2021. Več informacij o delavnicah in prijavi bo na voljo avgusta na spletni strani programa.