Izdana tematska številka revije „Svet ptic“, posvečena zaščiti navadne čigre

 

V sklopu Interreg SI-HR projekta „Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave. – ČIGRA“ je bila izdana tematska številka revije „Svet ptic“, posvečena zaščiti navadne čigre in njenih bivališč. Številka je bila izdana tudi v hrvaškem jeziku in nosi naslov „Svijet ptica“.

Prispevke za tokratno številko so prispevali hrvaški in slovenski strokovnjaki, ki se ukvarjajo s čigro in njenim varstvom: Davorin Tome (NIB) piše o zanimivostih skupine čiger in razkriva njihove »skrivnosti«, Damijan Denac in Luka Božič (DOPPS) sta se razpisala o celotni zgodovini prizadevanj za ohranitev celinske populacije čigre v Sloveniji, o varstvu in raziskavah navade čigre na Hrvaškem govorita odlična hrvaška strokovnjaka, Jelena Kralj in Miloš Martinović (ZZO HAZU), genetskim raziskavam čigre pa se je posvetila hrvaška biologinja Ida Svetličić (PMF).

Slovenska in hrvaška številka revije sta dostopni na spletni strani revije Svet ptic. http://ptice.si/publikacije/svet-ptic/nova-stevilka-revije/