7. zasedanje Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška


V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS), ki je potekalo 12. decembra 2018 v Termah Čatež so se člani OzS seznanili s trenutnim stanjem izvajanja programa in odobrili še zadnji strateški projekt s strukturnimi ukrepi v okviru 1. prednostne osi programa (Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih) z akronimom FRISCO 2.3. V okviru projekta FRISCO 2.3 v vrednosti 2.593.585,45 EUR ESRR sredstev bodo izvedena infrastrukturna dela na porečjih Drave in Kolpe z namenom zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Delegaciji iz Sloveniji in Hrvaške sta izrazili zadovoljstvo z upravljanjem tekočega programa, predvsem v smislu dodeljenih in pogodbeno vezanih sredstev, saj je s potrditvijo še zadnjega strateškega projekta dodeljenih 100 odstotkov razpoložljivih programskih  sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), kar še dodatno krepi visoko mero zaupanja držav članic do dela Organa upravljanja in Skupnega sekretariata. Uspešno izvajanje programa je dobra osnova tudi za načrtovanje naslednjega programskega obdobja, kar je bil tudi povod za uvodno razpravo na temo finančne perspektive po letu 2020.

Uspešno in učinkovito izvajanje programa je posledica tudi dobro izvedenih projektov. Eden izmed teh je tudi Zeleno želimo, ki se je predstavil na zasedanju.

Sklepe Odbora za spremljanje si lahko pogledate tukaj.