Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko ‘cool’. Za vse.

Projekt – kulTura

 

 

Grad Jastrebarsko iz Hrvaške in Občina Črnomelj iz Slovenije, v sodelovanju s projektnimi partnerji Turističkom zajednicom grada Jastrebarskog, Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Libertas međunarodnim sveučilištem ter ostalimi pridruženimi partnerji, izvajajo projekt Tudi dediščina Jastrebarskega in Črnomlja je lahko ‘cool’. Za vse.  Akronim projekta: kulTura, katerega cilj je ohraniti registrirano kulturno dediščino obeh mest skozi organizirane oglede objektov kulturne dediščine, podkrepljene z lokalnimi zgodovinskimi zgodbami, kulturo in tradicijo, ter skozi spoznavanje lokalnih običajev, gastronomije in tradicionalnih obrti. S tem se želi obema področjema dvigniti prepoznavnost in povečati turistične obiske mest. Opisani model bo hkrati postal tudi primer dobre prakse, ki se bo lahko implementiral v ostalih manjših mestih ob slovensko-hrvaški meji.

V okviru projekta kulTura je bila oblikovana turistična tura, za obiskovalce obeh področij, s scenarijem ogledov po objektih kulturne dediščine in ključnimi ‘cool’ točkami, ki so zanimive zaradi dediščine, gastronomije in umetnosti. Prav tako je bila v Jastrebarskem opravljena analiza dostopnosti in predlogi za prilagoditve objektov kulturne dediščine, za osebe z gibalnimi ovirami.

Z namenom dobrega planiranja in upravljanja s komuniciranjem tekom izvedbe projekta, je bil izdelan Komunikacijski plan projekta kulTura ter oblikovana vizualna identiteta. Konec prejšnjega leta je bila v Jastrebarskem izvedena uvodna konferenca na kateri je bil projekt predstavljen javnosti in medijem. Konec meseca marca 2019 so se začela dela ureditve in opreme Informacijskega centra Jaska za obiskovalce, ki bo predstavljala prvo točko za usmerjanje obiskovalcev na turo po objektih kulturne dediščine v Jastrebarskem. S ciljem pridobivanja vsebine in materialov za produkt kulTura je bila v začetku aprila organizirana animacijska delavnica, „Bodi del kulture“, za ključne deležnike projekta po poti kulTure v Jastrebarkem. Prav tako je bil definiran koncept mobilne aplikacije, v teku pa je priprava materialov in vsebin za samo aplikacijo.

Obdobje trajanja projekta je od 1.  julija 2018 do 31. decembra 2020. Skupna vrednost projekta znaša 1.316.243,02 EUR, od tega je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) zagotovljeno 1.118.806,54 EUR (85%), preostanek sredstev v višini 197.436,48 EUR (15%) pa zagotavljajo projektni partnerji.