Ob Dnevu evropskega sodelovanja »Skozi zgodovino za ohranjanje dediščine«

 

 

Krapina, 30. september 2019Dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja pod pokroviteljstvom Evropske komisije potekajo po celi Evropi že osmo leto zapored. Letos pod sloganom “Evropa si ti”, ki poudarja pomen dosežkov evropskih regij in držav v čezmejnem sodelovanju. Slovenija s sosednjo Hrvaško podpira številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi so tudi projekti Enjoyheritage, Uživam tradicijo, Inspiracija in CrossCare, katerih vsebine in rezultate so spoznali udeleženci letošnjega čezmejnega dogodka, ki je potekal v okviru Dneva evropskega sodelovanja. Dogodek so organizirali Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014–2020, v sodelovanju s programskim partnerjem Ministrstvom za regionalni razvoj in sklade EU republike Hrvaške.

Letošnja prireditev ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) poteka pod sloganom “Europe is you – Evopa si ti“, s čimer želijo organizatorji dogodkov poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju in vpliv le-teh pri oblikovanju skupne prihodnosti. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, čez- in obmejnega sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. V okviru dogodka so si udeleženci ogledali Muzej krapinskih neandertalcev, se podali na pohod po Hušnjakovi poti in na koncu v sproščenem vzdušju spoznavali dosežke in produkte 4 projektov (Enjoyheritage, Uživam tradicijo, Inspiracija in CrossCare) sofinanciranih iz programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Tovrstni projekti med drugim tudi dokazujejo, da se sodelovanje v praksi izplača. Skupni razvoj in trženje skupnih produktov ter storitev zagotavlja večjo prepoznavnost v širšem mednarodnem prostoru, kot če bi aktivnosti izvajali nepovezano, samo na eni strani meje.

Skupina 150 udeležencev, ki so z organiziranim avtobusnim ali lastnim prevozom prispeli iz različnih koncev programskega območja, se je zbrala pred muzejem krapinskih neandertalcev v Krapini na Hrvaškem, kjer so udeležence pozdravili Dimitrij Pur, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in mednarodne finančne mehanizme SVRK, Alen Malnar, predstavnik Ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU republike Hrvaške in Branko Varjačić, namestnik župana Krapine.

Vodja organa upravljanja, Dimitrij Pur, je v pozdravnem nagovoru poudaril, da bodo vedno obstajali skupni izzivi, ki presegajo državne meje in le skupni pristop je učinkovit, zato sodelovanju med sosedi ni alternative, hkrati pa povabil vse udeležence, da se prihodnje leto zopet srečamo na skupnem čezmejnem območju v skladu z motom – »soseščina ni tujina, je del skupnega evropskega prostora«.

Namen današnjega dogodka je bil širši javnosti in vsem zainteresiranim približati pomen čezmejnega sodelovanja in predstaviti nekaj projektnih rezultatov. Vsakoletna številčnost udeležencev na tovrstnih dogodkih pa dokazuje, da postajajo programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti zelo prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju. Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Hrvaško v vrh najuspešnejših programov na ravni EU, saj so vsa razpoložljiva sredstva že dodeljena in doseženi vsi  zastavljeni mejniki. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021- 2027, kar odpira potencial za številne nove učinkovite rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.