Skupaj ohranjamo bogato dediščino rimskih obrambnih sistemov

.

V sklopu partnerskega meddržavnega projekta Claustra+ je v Hiši EU v Ljubljani potekala zaključna konferenca projekta CLAUSTRA+ (Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum), sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška na kateri so projektni partnerji predstavili glavne dosežke projekta.

Dogodka so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev, različni deležniki projekta,  predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v okviru katere se izvajajo programi čezmejnega sodelovanja Interreg in tudi strokovnjaki iz Nemčije, Nizozemske in Anglije, ki so predstavili bogato dediščino rimskih obrambnih sistemov v tujini ter njihov potencial za turistični razvoj.

»Programi čezmejnega sodelovanja so namenjeni reševanju skupnih izzivov, ki presegajo državne meje, kjer smo lahko učinkoviti le, če sodelujemo,« je poudaril Dimitrij Pur, vodja Organa upravljana (SVRK). »Projekt CLAUSTRA+ dokazuje, da se sodelovanje v praksi obrestuje in da je izkoriščenje skupnih potencialov, ki presegajo državne meje, učinkovito le, če sodelujemo. Eden od skupnih potencialov, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško (od Reke do Posočja) je poznorimski notranji obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum, ki je varoval prehode do osrčja rimskega imperija. Projekt dokazuje, da bomo bogato kulturno dediščino obmejnega prostora ohranili in promovirali le, če bomo to naredili skupaj med sosedi. Tudi skupni turistični produkti bodo zanimivejši za obiskovalce, saj razdrobljena, omejena in nepovezana turistična ponudba ni privlačna. Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška sodi med najuspešnejše na ravni EU, to pa brez iskrene želje po sodelovanju več kot 230 sodelujočih hrvaških in slovenskih partnerjev ne bi bilo mogoče,« je še povedal.

Projekt Claustra+ se bo 31.1.2020 po 30-mesečnem trajanju uspešno zaključil. Skupna vrednost projekta znaša 1.779.988,15 €, ki so namenjeni vzpostavitvi turističnega proizvoda in razvoju čezmejne destinacije CLAUSTRA. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška financira 85 odstotkov. V projektu sodelujejo naslednji projektni partnerji iz Slovenije in Hrvaške: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (vodilni partner), Zavod Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goransko županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera.

.