Kampanja ob 30. obletnici Interrega – Virtualna razstava najboljših projektov

.

V okviru evropske kohezijske politike v letu 2020 obeležujemo 30 let delovanja Interrega, katerega osrednji cilj je spodbujanje skladnega gospodarskega, socialnega in teritorialnega razvoja celotne EU.

Kampanja ob 30. obletnici Interrega poteka skozi vse leto 2020, njene glavne teme so sosedje, zeleno in mladi. V okviru vsake izmed predlaganih tem je predstavljenih 30 najboljših dosedanjih projektov in dosežkov programov sodelovanja med državami EU na nivoju obmejnih pokrajin oziroma regij. Eden izmed boljših primerov čezmejnega sodelovanja, ki se je v kategoriji  zeleno uvrstil med najboljših 30, je tudi projekt Carnivora Dinarica, sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki naslavlja problematiko harmoničnega sobivanja ljudi in živali.

Projekt Carnivora Dinarica s polnim imenom Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih poteka od septembra 2018 do konca februarja 2021.

Bistveni namen projekta je izboljšanje varstvenega stanja velikih zveri, predvsem evrazijskega risa, volka in medveda na Natura 2000 območjih, kot so Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji ter območju Gorski kotar in Severna Lika na Hrvaškem. Gre za sklenjeno čezmejno gozdno območje, edinstveno v Srednji Evropi, kjer je v istem prostoru prisotno še okoli 20 risov, 60 volkov in 700 medvedov. Ohranjanje njihove dolgoročne prisotnosti je izjemnega pomena za varovanje biodiverzitete in ekosistemov čezmejnega prostora Slovenije in Hrvaške, glede na dobro povezanost in prehodnost tega prostora pa je prav meddržavno sodelovanje pri tem ključnega pomena.

Virtualno razstavo vseh najboljših projektov si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.