Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju prvostopenjski kontroli, za slovenske upravičence

 

 

Spoštovani vodilni in projektni partnerji,

obveščamo vas, da je na spletni strani objavljen seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju prvostopenjski kontroli, za slovenske upravičence.

Dokument se nahaja na naslednji povezavi: http://www.si-hr.eu/si2/ostala-navodila/.