ZAKLJUČNA NOVINARSKA KONFERENCA PROJEKTA HITRO

.

V projektu HITRO so se lotevali varnostnih izzivov ob naravnih in drugih nesrečah. Konkretni varnostni izzivi slovenskih partnerjev v projektu je velika potresna ogroženost območja občine Črnomelj, Hrvaški partnerji oziroma območje mesta Duga Resa pa se nahaja na območju velike poplavne ogroženosti in je vse bolj pogosto izpostavljeno poplavam. Ključna ideja projekta „HITRO – Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja“ je bila ustanovitev čezmejnega partnerstva v okviru katerega se je ustanovila, izurila in opremila skupna čezmejna enota zaščite in reševanja, ki se je v primeru naravne nesreče sposobna odzvati in ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč. Drugi pomemben del projekta je bil ozaveščanje in izobraževanje občanov o ravnanju v takšnih izrednih razmerah ter promocija odgovornega vedenja do okolja.

Posnetek zaključne novinarske konference si lahko ogledate na: https://youtu.be/3TjTg_9gvf4

Projekt HITRO je bil na tekmovanju „Interreg 30 Years Project Slam“ katerega organizira Evropska komisija s podporo INTERACT-a uvrščen med šest najboljših evropskih projektnih zgodb čezmejnega sodelovanja med državami EU. V tematskem področju „Neighbour cohesion / Vsi imamo soseda“ je bil uvrščen med dva najboljša projekta v tej tematski skupini in se je imel čast skupaj z programom sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 predstaviti na Grand Finale-u “Interreg 30 years Project Slam” na 18. Evropskem tednu regiji in mest 2020, tekmovanje je potekalo oktobra v Bruslju. Video s katerim je bil projekt uvrščen v finale tekmovanja si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=5C1q9kzIW3M

Tekmovanje je bilo zaradi epidemije povzročene z korona virusom COVID-19 izvedeno preko videokonference. Povzetek tekmovanja si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Interreg Project Slam video summary 

https://europa.eu/regions-and-cities/interreg-project-slam-2020_en

Projekt je dosegel visoko 3. mesto med več kot 160 prijavljenimi projekti v 30 letni zgodovini evropskega teritorialnega sodelovanja. Vodja urada za komuniciranje Evropske komisije ga. Agnes Monfret je pohvalila projekt kot “primer čezmejnega sodelovanja, kateri lahko v trenutkih ko je to najbolj potrebno pokažejo kakšne čudeže so takšni projekti sposobni izvesti.”.

Video s katerim je projekt dosegel 3. mesto si lahko ogledate na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=IB8lPqWQT08

Več informacij o projektu lahko pridobite na:

https://hitro-si-hr.eu/