15 projektnih vlog oddanih v usmerjenem četrtem roku za predložitev projektnih vlog

.

V torek, 12. oktobra 2021, se je ob 12.00 uri zaključil usmerjen četrti rok za projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) in področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti, za oddajo projektnih vlog v okviru Odprtega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v obdobju 2014-2020.

Do navedenega roka je bilo oddanih 15 projektnih vlog.