Kick-off događaj: natječaj u okviru Programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. bit će objavljen u siječnju 2016.

Odjel Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku (SVRK) je 9. prosinca u Celju, Slovenija, organizirao uvodno predstavljanje Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, kojim će SVRK upravljati u razdoblju od 2014. do 2020.

Zatvaranje prijava na uvodnu prezentaciju

Obavještavamo Vas da je broj slobodnih mjesta na uvodnu prezentaciju, vezanu za predstavljanje Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska, a koja će se održati 9. prosinca 2015 u 10:00 u Celju, popunjen, te u skladu sa time prijave na uvodnu prezentaciju nisu više moguće.