Prezentacija naočala za mješovitu stvarnost, projekt LIVING CASTLES

Međimursko veleučilište u Čakovcu je dana 15.2.2019. u sklopu projekta LIVING CASTLES (INTERREG Slovenija-Hrvatska) nabavilo naočale za mješovitu stvarnost, Microsoft HoloLens. Kako bi…

2. poziv na dostavu projektnih prijedloga za uklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji!

Udruga europskih pograničnih regija (AEBR) upravo je otvorila novi poziv za dostavu projektnih prijedloga, koji je otvoren do 15. ožujka i koji se odnosi na javna tijela i prekogranične strukture pograničnih regija u zemljama EU i EFTA…

Slovenski i hrvatski partneri zajedno smanjuju rizik od poplava

Ljubljana, 15. veljače 2019. godine – Slovenija zajedno sa susjednom Hrvatskom realizira brojne uspješne prekogranične projekte među kojima su i strateški projekti FRISCO, u sklopu kojih se, na obje strane granice, provode aktivnosti smanjenja rizika od poplava na prekograničnim riječnim slivovima…

Uloga socijalne aktivacije na pograničnom području Slovenija – Hrvatska za jačanje partnerstva i poboljšanje institucionalnih vještina

U okviru projekta 2SoKroG u Ormožu (6. prosinca 2018. godine) i u Čakovcu (12. veljače 2019. godine) organizirani su stručni skupovi o ulozi socijalne aktivacije na pograničnom području. Cilj socijalne aktivacije je pružanje pomoći dugotrajno…

Početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare)

23. siječnja 2019. u Gradskoj vijećnici u Ljubljani održana je početna konferencija projekta Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući (CrossCare). Vodeći partner u projektu je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, a projektni partneri su…