Objavljena nova verzija smjernica za izvještavanje o napretku projekta

Objavljena je nova verzija (verzija 3) 5. dijela Priručnika o provedbi projekata za korisnike koji sadrži smjernice za izvještavanje o napretku projekta.

Nova, sadržajno nadograđena verzija Vam je dostupna u Priručniku o provedbi projekata za korisnike (5.dio) ili u okviru natječajne dokumentacije otvorenog poziva.

Potpisan Sporazum o suradnji između Slovenije i Hrvatske u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

Obavještavamo Vas, da je u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska potpisan Sporazum o suradnji između Republike Slovenije i Republike Hrvatske te programskih tijela.

U sporazumu su se obje države i programska tijela obvezali na dobro upravljanje programom suradnje te detaljnije definirali zadaće i obveze vezane uz financijsko upravljanje, uspostavu sustava kontrole i revizije te uspostavu zajedničkih struktura za uspješnu provedbu programa.