Objavljena je nova verzija Priručnika o provedbi projekata za korisnike na hrvatskom jeziku

Obavještavamo Vas da smo objavili novu verziju Priručnika o provedbi projekata za korisnike na hrvatskom jeziku.

U novoj verziji Priručnika nije mijenjan sadržaj dokumenata već je samo poboljšan hrvatski prijevod.